Ethische Diamant

 Net zoals iedere persoon of organisatie, vinden wij dat wij als bedrijf een verantwoordelijk hebben in de samenleving. Het is onze plicht om te werken op een manier die geen schade berokkent aan mens of milieu. Als juwelier hebben wij daarbovenop een grote verantwoordelijkheid in de bestrijding van conflictdiamanten.

Oorlog is een afschuwelijke en nutteloze aangelegenheid. Vooral het Afrikaans continent wordt hierdoor getroffen. Talrijke krijgsheren bevechten elkaar daar met methodes die zelfs voor oorlog wreed zijn. Soms worden deze conflicten gefinancierd met diamant. Deze laten zij ontginnen door burgers, slaven en kinderen die werken in uiterst mensonwaardige omstandigheden. Deze diamanten verkopen zij dan op de zwarte markt of worden geruild tegen wapens en munitie.

Om deze praktijken tegen te gaan hebben de Verenigde Naties in 2003 het Kimberley Proces ingevoerd. Dit proces houdt in dat ruwe diamant eerst gecontroleerd wordt in het land van herkomst. Pas als is vastgesteld dat de diamant niet uit een conflictgebied komt krijgt deze een certificaat. Zonder dit certificaat kan ruwe diamant nooit worden ingevoerd of uitgevoerd. Om meer te weten te komen over het Kimberley Proces klik hier.

Het uitbannen van conflictdiamanten stopt niet bij het Kimberleyproces. Om er echt zeker van te zijn dat al onze diamant 100% conflictvrij is, moeten wij als juwelier zelf het initiatief nemen. Daarom werken wij enkel met zeer betrouwbare partners en kopen wij alleen diamant als wij 100% zekerheid hebben dat de diamanten niet uit oorlogsgebied komen.

Alleen op deze manier kunnen wij garanderen dat u bij ons een propere diamant koopt.